ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "R."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    R.

    แปลว่า สัญลักษณ์หรืออักษรย่อของคำว่า Resistance (ความต้าน) Ratio of expansion (อัตราของการขยายตัว), Radius (รังสี)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale