ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "pump, axial flow"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pump, axial flow

    แปลว่า เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่และออกจากใบพัดขนานกับแกนของเพลา

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "pump, axial flow"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
pump, radial flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ศูนย์กลางของใบพัดในแนวขนานกับเพลาและไหลออกจากใบพัดในทิศทางที่ตั้งฉากกับการไหลเข้า
pump, mixed flowเครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่มีทิศทางการไหลของน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวขนานกับเพลา และไหลออกจากใบพัดทำมุม 45 ถึง 80 องศา กับแกนของเพลา
axial flow turbineเครื่องกังหันน้ำชนิดหนึ่งที่การไหลของน้ำมีทิศทางขนานกับแกนหมุนของเครื่อง ซึ่งมีทั้งแบบใบพัดติดอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ได้