ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "probabilistic approach"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    probabilistic approach

    แปลว่า แนวทางความเป็นไปได้ทางสถิติ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale