ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "plaster cast"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    plaster cast

    แปลว่า รูปหล่อด้วยปูนปล๊าสเตอร์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale