ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "pipe vise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pipe vise

    แปลว่า ( ประปา ) ปากกาจับยึดท่อน้ำขนาดเล็กๆ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale