ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "pipe vice"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pipe vice

    แปลว่า ปากกาจับ หรือยึดท่อ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "pipe vice"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
viseปากกาแท่นสำหรับจับหรือเกาะยึดวัตถุ (ความหมายเดียวกับ vice)
swivel vise(โรงงาน) ปากกาจับยึดวัตถุหมุนฐานได้
viceปากกาแท่นสำหรับจับหรือเกาะหรือยึดวัตถุที่จะประดิษฐ์หรือทำ
jawก้านสำหรับใช้หนีบวัตถุ vice jaw = ก้ามสำหรับหนีบของปากกาแท่นจับวัตถุ
hand viseปากกาจับยึดขนาดเล็ก ๆ ใช้มือถือทำงานเบา ๆ