ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "pipe inside reamer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pipe inside reamer

    แปลว่า เครื่องทำเกลียวตัวใน หรือเกลียวตัวเมียของท่อ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "pipe inside reamer"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
die and tapเครื่องทำเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย (เกลียวตัวผู้ หมายถึงเกลียวนอก อย่างเช่น เกลียวสลัก เกลียวตัวเมีย หมายถึงเกลียวใส่ร่อง อย่างเช่น เกลียวในท่อหรือเกลียวน๊อต)
pipe outside reamerเครื่องทำเกลียวตัวใน หรือรอบนอกของท่อ