ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "packaged"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    packaged

    แปลว่า บรรจุหีบห่อ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "packaged"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
hoop ironเหล็กฟิดสำหรับรัดหีบห่อบรรจุของ
parcelผืน (ที่ดิน), หีบห่อ
screenings(กระดาษ) กระดาษเลว ๆ สำหรับใช้ห่อหรือยัดบรรจุของ ไม่ให้คลอนในหีบห่อ
package labelป้าย, แผ่นกระดาษเล็กๆ ลงชื่อและตำบลที่อยู่ รวมทั้งสิ่งของบรรจุ ปิดบนหีบห่อ
capacity tubeท่อบรรจุน้ำมัน, ท่อบรรจุอากาศ
sling-dogsขอสำหรับเกี่ยวหีบห่อ เพื่อชักรอก
pressure vesselถังบรรจุของเหลว
hopperถังบรรจุเปิดก้นได้
side loaderรถบรรทุกข้างซึ่งใช้เป็นรถบรรทุกหีบห่อตามท่าเรือ