ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "output shaft"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    output shaft

    แปลว่า เพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "output shaft"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
main shaft(เครื่องจักร) เพลากลาง, คือเพลาที่ได้รับกำลังขับหมุน จากเครื่องมอเต้อรโดยตรง แล้วจึงถ่ายกำลังขับไปยังส่วนต่างๆ: เพลาใหญ่
block clutch(วิศว) เครื่องถ่ายกำลังไปสู่เพลา, ซึ่งใช้กำลังความเสียดสี
flexible shaft(กลศาสตร์) เพลาอ่อน, เพลาที่ใช้เป็นข้อต่อหุ้มปลอกตลอดอัน ใช้เป็นเพลาถ่ายกำลัง เมื่อเพลาชนิดแข็งตรงใช้ไม่ได้