ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "outlet pipe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    outlet pipe

    แปลว่า ท่อระบายไอเสีย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "outlet pipe"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
fume pipeท่อระบายควันหรือไอเสีย
inlet structureอาคารรับน้ำ : อาคารซึ่งสร้างขึ้นที่ปากท่อระบายน้ำ (outlet work) ด้านเหนือน้ำเพื่อทำ หน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อระบายน้ำนั้น