ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nymphaeum"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nymphaeum

    แปลว่า ห้องที่ตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้ รูปปั้น และน้ำพุ (ซึ่งมักใช้รูปปั้นนางไม้ประกอบ) ใช้เป็นห้องพักผ่อน รื่นเริง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale