ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nux vomica"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nux vomica

    แปลว่า ต้นแสลงใจ, ไม้มีพิษชนิดหนึ่ง ใช้ทำ strychnine

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale