ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Nutation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Nutation

    แปลว่า การส่ายตัว [สำรวจ]; บริเวณการกวาดแบบกรวยหมุน [เรดาร์]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale