ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nut-pliers"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nut-pliers

    แปลว่า คีมขันนอต

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale