ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "naphthenes"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    naphthenes

    แปลว่า (เคมี) คือ Polymethylene hydrocarbons ซึ่งจะพบมากในน้ำมันปิโตรเลี่ยม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale