ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "naphtha"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    naphtha

    แปลว่า น้ำมันจำพวกปิโตรเลี่ยม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "naphtha"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
illuminating oil(เคมี) น้ำมันที่กลั่นมาจากน้ำมันปิโตรเลี่ยมดิบ
naphthenes(เคมี) คือ polymethylene hydrocarbons ซึ่งจะพบมากในน้ำมันปิโตรเลี่ยม