ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "napalm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    napalm

    แปลว่า ลูกระเบิดเพลิง ที่ผสมด้วยวุ้นหรือน้ำมัน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale