ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Nansen"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Nansen

    แปลว่า นักสำรวจขั้วโลก ชาวนอรเว (ค.ศ. 1861-1930)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale