ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "name-plate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    name-plate

    แปลว่า แผ่นป้ายชื่อหรือยี่ห้อ (รถ)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "name-plate"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
license number plateแผ่นป้ายเลขหมายทะเบียนรถ
door plateแผ่นป้ายบอกชื่อที่ประตู
faciaป้ายหน้าร้าน แผ่นป้ายติดหน้าปัดภายในรถ
door-plateแผ่นป้ายโลหะบอกชื่อที่ติดหน้าประตู
brass-plateแผ่นป้ายทองเหลืองบอกชื่อที่ติดอยู่หน้าประตูบ้าน
stencilโลหะฉลุลวดลายหรือตัวอักษร หรือแผ่นกระดาษบาง ๆ ที่กรุเป็นภาพอักษรหรือใด ๆ เพื่อพิมพ์ด้วยสีป้ายเมื่อยกขึ้นจะปรากฎอักษรหรือลายฉลุไว้อย่างชัดเจน เช่น แผ่นสังกะสีบาง ๆ สำหรับใช้สีป้ายทาบยี่ห้อบนหีบห่อวัตถุส่งไปรษณีย์