ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nail punch"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nail punch

    แปลว่า (งานช่างไม้) ดู nail set

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale