ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nail file"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nail file

    แปลว่า ตะไบเล่มเล็ ๆ, ตะไบถูแต่งเล็บ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale