ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nagative"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nagative

    แปลว่า ทางลบ, ขั้วลบทางไฟฟ้า

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "nagative"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
negative pole(ไฟฟ้า) ขั้วลบ
poles( ไฟฟ้า ) ขั้วบวกหรือขั้วลบของวงจรกระแสไฟฟ้า
negative electrodeขั้วไฟฟ้าลบของแบตเตอรี่, แผ่นโลหะธาตุซึ่งทำเป็นขั้วลบในแบตเตอรี่
cathodeขั้วลบทางไฟ, ขั้วลบของหม้อไฟแบตเตอรี่, แผ่นธาตุที่ทำเป็นขั้วลบของไฟฟ้า
nagative ploeขั้วไฟฟ้าลบบนปากหม้อแบตเตอรี่, ขั้วไฟฟ้าลบ
negative wire(ไฟฟ้า) สายไฟลบ
negative terminalขั้วปลายสายไฟฟ้าทางลบ
negative carbon(ไฟฟ้า) ถ่านขั้วลบในโคมไฟอาค
kathodeขั้วลบทางไฟฟ้า (ความหมายเดียวกันกับ cathode เป็นภาษาที่อเมริกันเขียน)