ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "naegaative brushes of a dynamo"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    naegaative brushes of a dynamo

    แปลว่า แปลงถ่านขั้วลบในเครื่องไดนาโม คือ ถ่านเก็บไฟไดนาโมซึ่งต่อกับขั้วไฟลบ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale