ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nadir"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nadir

    แปลว่า จุดต่ำสุด, ขีดต่ำสุด, จุดตรงลงไปจากที่เรายืน (ตรงข้ามกับ Zrenith)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale