ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "nacelle"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    nacelle

    แปลว่า ครอบกระจกสำหรับคนโดยสารบนเครื่องบิน หรือครอบกระจกฝาเครื่องยนต์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale