ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Lead"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Lead

    แปลว่า สายไฟ, ตะกั่ว [ยานยนต์]; ส่วนเฉียง[ใบเลื่อย]; เส้นทางออก, รอกนำ [ป่าไม้]; สายนำ [อิเล็กทรอนิกส์]; เลด, แผ่นแทรกบรรทัด [การพิมพ์]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale