ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "keep"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    keep

    แปลว่า หอคอยสูง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "keep"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
donjonหอคอยสูง
keep up(การพิมพ์) การพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด
maximumขีดสูงสุด, สูงสุด
heightความสูง
finialสิ่งประดับตกแต่งบนยอดหลังคาตึกหรือบนหอคอย
amplitudeความสูงของคลื่น
highrise buildingอาคารสูง
maximum speedความเร็วสูงสุด
over reachสูงพ้นขึ้นไป