ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "Keene's Cement"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keene's Cement

    แปลว่า (Concrete Engineering) A finely ground high density plaster composed of anhydrous, (calcined or "dead burned") gypsum, the set of which is accelerated by the addition of other materials.

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale