ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "keel"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    keel

    แปลว่า กระดูกงูเรือ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "keel"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
keelsonกระดูกงูใน (เรือ)
garboard-strakeแผ่นกระดานใต้ท้องเรือ ที่ชิดกับกระดูกงูหรือเรือ
shipbuildingการต่อเรือ
ship buildingการต่อเรือ
quarter deckดาดฟ้าท้ายเรือ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานเรือ
shipwrightช่างต่อเรือ
cast offถอนสมอเรือ
gunwaleกราบเรือ
power boatเรือยนต์