ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "kathode"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kathode

    แปลว่า ขั้วลบทางไฟฟ้า (ความหมายเดียวกันกับ cathode เป็นภาษาที่อเมริกันเขียน)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale