ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "kaolinite brick"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kaolinite brick

    แปลว่า อิฐทนไฟ (ทำจากดินขาว)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "kaolinite brick"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
fire-clayดินสำหรับปั้นทำอิฐทนไฟ
bat(เครื่องดินเผา) ก้อนดินผสมใช้ทำอิฐทนไฟ, ก้อนดินเหนียว, (ก่ออิฐ) อิฐหัก
fire clayดินเหนียวทนไฟ คุณสมบัติมี้เนื่องจากมีส่วนประกอบของซิลิค จำนวนสูงและจำนวนของสิ่ง ช่วยหลอมละลายมีเพียงเล็กน้อย ใช้ทำอิฐทนไฟ, ก่ออิฐด้านในของเตาหลอมโลหะ ฯลฯ
alumina, หรือ oxide of alumium(เคมี) สารประกอบชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในดินเหนียวทั่ว ๆ ไปที่ใช้ทำอิฐทนไฟ และใช้ก่อทำเตาหลอมโลหะ, ใช้ในการเตรียมสี เรียกว่า "lake" รวมทั้งสีย้อม และสีพิมพ์ดอกบนผ้าa120; ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในลักษณะเป็นเมล็ด เป็นสิ่งขัดถู หรือตัดวัตถุที่มีความเหนียวมาก เช่น โลหะผสม