ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "kaoline, kaolinite"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kaoline, kaolinite

    แปลว่า ดินขาวสำหรับทำอิฐเผา และเครื่องถ้วยชาม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "kaoline, kaolinite"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
kaolinดินขาวสำหรับทำเครื่องถ้วยชาม
china blay(เครื่องปั้น) ดินขาวบริสุทธิ์ เป็นผงละเอียด ใช้ทำถ้วยชาม