ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "kamptulicon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kamptulicon

    แปลว่า ผ้าน้ำมันปูพื้น ทำด้วยยางอินเดียรับเบอร์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale