ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "K.W."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    K.W.

    แปลว่า อักษรย่อของคำว่า kilowatt = แรงไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ หรือ 1,000 วัตต์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale