ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "K.V."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    K.V.

    แปลว่า อักษรย่อของคำว่า kilovolt : แรงดันไฟฟ้าเป็นโวลท์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "K.V."   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
e.m.f.อักษรย่อจากคำว่า electromotive force = แรงเคลื่อนไฟฟ้า, กำลังดันไฟฟ้า (ใช้เป็นหน่วยโวลท์)
k.w.อักษรย่อของคำว่า kilowatt = แรงไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ หรือ 1,000 วัตต์