ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "K-truss"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    K-truss

    แปลว่า โครงถักเป็นรูปตัว K

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale