ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "ground wire"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ground wire

    แปลว่า สายที่ใช้เดินติดต่อกับสายตัวนำในวงจรหรือท่อนำสายไปยังแผ่นโลหะลงดิน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale