ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

gate (1)

คำศัพท์

แปลว่าบานบังคับน้ำ : อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับอาคารบังคับน้ำ เป็นตัวควบคุมการไหลของน้ำและระดับน้ำที่ผ่านอาคารนั้น

1