ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "gate (1)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    gate (1)

    แปลว่า บานบังคับน้ำ : อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับอาคารบังคับน้ำ เป็นตัวควบคุมการไหลของน้ำและระดับน้ำที่ผ่านอาคารนั้น

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "gate (1)"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
constant head orificeอาคารชนิดความต่างระดับน้ำคงที่ : โดยทั่วไปเรียก อาคารวัดน้ำแบบ cho เป็นอาคารที่ใช้บังคับน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายซอยหรือคูส่งน้ำ ประกอบด้วยบาน 2 บาน บานด้านหน้าเรียก orifice gate บานด้านหลังเรียก turnout gate ใช้เป็นบานควบคุมน้ำเพื่อให้ความแตกต่างของระดับน้ำคงที่
valve, flapบานปิดเปิดทางเดียว : 1. บานหรือลิ้นปิดเปิดติดอยู่ที่ตอนปลายท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำ เมื่อเครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน 2. บานหรือลิ้นปิดเปิดควบคุมระดับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม มักออกแบบให้เปิดเมื่อระดับน้ำด้าน เหนือน้ำสูงกว่าระดับท้ายน้ำเพื่อระบายน้ำและปิดเมื่อระดับน้ำด้านท้ายน้ำสูงขึ้นเท่ากับหรือ มากกว่าระดับน้ำด้านเหนือน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับบางครั้งเรียก flap gate