ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "fume pipe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fume pipe

    แปลว่า ท่อระบายควันหรือไอเสีย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "fume pipe"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
outlet pipeท่อระบายไอเสีย
bonnetฝาโลหะครอบท่อวาล์ว, ครอบเตาผิงกลางแจ้ง, ฝาชีโลหะครอบปลายปล่องระบายควัน