ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "fork"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fork

    แปลว่า ง่าม [ป่าไม้]: ก้ามปู [ยานยนต์]

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "fork"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
gumยางไม้ [ป่าไม้]; ขี้น้ำมัน [ยานยนต์]
springสปริง, แหนบ [ยานยนต์]; โก่ง [ป่าไม้]
splineร่องฟัน [ยานยนต์]; ไม้จีมบาง, ลิ้นสลัก [ป่าไม้]
preheatingการต้มไม้ในน้ำยา (ก่อนอัด) [ป่าไม้]; การให้ความร้อนก่อน [ศัพท์พลังงาน, ยานยนต์]
overrunภาวะล้อฉุดเครื่อง [ยานยนต์]; ส่วนเกิน [ป่าไม้]
turnเที่ยว [ป่าไม้]; เลี้ยว [ยานยนต์]; รอบ [ไฟฟ้ากำลัง]
plyชั้น [ป่าไม้]; ชั้นโครงสร้างยางรถ [ยานยนต์]
wormมอด,ด้วง [ป่าไม้] ; ตัวหนอน [ยานยนต์]; หนอน [คอมพิวเตอร์]
truckรถยก, รถบรรทุก [ป่าไม้]; รถบรรทุก [ยานยนต์]