ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "facet"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    facet

    แปลว่า พื้นหน้าเหลี่ยมเพชรที่เจียรไนแล้ว

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale