ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "facebrick"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    facebrick

    แปลว่า (สถาปัตย, ก่ออิฐ) อิฐชั้นดีซึ่งใช้ก่อกำแพงด้านหน้า

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale