ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "face mark"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    face mark

    แปลว่า เครื่องหมายทำไว้บนผิวของไม้

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "face mark"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
scriberเหล้กปลายแหลม ใช้ขีดเส้นทำเครื่องหมายบนไม้, โลหะอิฐ
pyrographigการทำลวดลายด้วยโลหะเผาไฟร้อนๆ เช่น ลวดลายบนหนังหรือไม้ เช่น ลวดลายบนผิวขลุ่ยของไทย