ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "face brick"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    face brick

    แปลว่า อิฐดีใช้ก่อกำแพงด้านหน้า อิฐฉาบหน้า

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale