ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "face"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    face

    แปลว่า ด้านหน้า, หน้า, แต่งพื้นหน้า (ของถนน หรือผนัง), หน้ากว้าง, ฉาบหน้า, หน้าปัทม์เครื่องวัด

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale