ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "fabrocate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fabrocate

    แปลว่า ประดิษฐ์ ขึ้น, ทำขึ้น, ก่อสาน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale