ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "fabric"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fabric

    แปลว่า เนื้อผ้า, โครงตึก

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale