ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "faathom"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    faathom

    แปลว่า หน่วยการวัดเท่ากับ 6 ฟุต หรือ 1.828 เมตร

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale