ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "f number"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    f number

    แปลว่า (ถ่ายรูป) จำนวนเลขแสดงขนาดของความกว้าง ในการเปิดเลนซ์ถ่ายภาพ f = fecal length = ระยะของจุดรวมแสง เช่น f 4.5, f 6.6

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale