ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "F-head engine"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    F-head engine

    แปลว่า เครื่องยนต์เรือนลูกสูบมีรูปคล้ายอักษร F เป็นเครื่องยนต์แบบที่ใช้กันน้อย (ให้สังเกตจากภาพ)

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale